กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรม

ชมรมจักรยานมาแตร์ฯ หรือ Mater Dei Bike Club ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2557 โดยมีคตปิระจำชมรมคือ We ride,We serve

สมาคมนักรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ จัดตั้ง MD Bike Club ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน ได้มารวมตัวกันเพื่อออกกำลัง พบปะพูดคุย สังสรรค์หย่อนใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะร่วมกัน ทั้งนีส้ิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับสมาชิก ก็คือ การเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

ผู้ริเริ่มก่อตั้ง MD Bike Club และทีมงานประกอบด้วยรุ่นพี่รุ่นน้องหลายรุ่น เช่น ไก่44 นาฏ52 จูน56 แจ๋ว60 หนึ่ง64 ปุย39 ปุ้ม56 ตั๊ก62 ต๊อบ64 และปัจจุบันมีสมาชิกผู้ร่วมสนับสนุนชมรม กว่า 150 คน

MD Bike Club ยินดีต้อนรับสมาชิกที่เป็นทั้งนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน รวมถึงคุณครูและบุคลากรที่ทำงานในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และในบางครั้งรวมถึงครอบครัวของสมาชิกด้วย

ถึงสิ้นปี 2558 MD Bike Club ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรมและในปี 2559 ทีมงานวางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีก 4 ครั้ง ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรม Day Trip ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวมถึงจะจัดกิจกรรมไปขี่ในต่างจังหวัดด้วย

หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดตามข่าวสารของ MD Bike Club ติดตามได้ที่ Facebook Page: Mater Dei School Alumni (Official) หรือส่ง Inbox ข้อมูลของท่านไว้ที่นั่น ทีมงานของ MD Bike Club จะติดต่อท่านกลับไปค่ะ