กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรม

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันกีฬากอล์ฟได้แพร่หลายและเป็นที่นิยมทั่วไปในหมู่นักกีฬาที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยไม่จำกัดเพศและวัย สมาคมฯ จึงดำริที่จะจัดตั้ง ”ชมรมกอล์ฟมาแตร์” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันที่สนใจกีฬากอล์ฟ ได้มีโอกาสนัดพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกันเป็นครั้งคราว วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกๆ คนมีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทำความรู้จักกันมากขึ้น สร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และผนึกกำลังกันเป็นครั้งคราว มิได้แสวงหารายได้และผลกำไรในการจัดตั้งชมรม คณะทำงานและสมาชิกของชมรมกอล์ฟมาแตร์ ชมรมกอล์ฟมาแตร์ฯ รับสมาชิกเฉพาะนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ หรือนักเรียนปัจจุบันเท่านั้น โดยคณะทำงานของชมรมฯ จะสรรหาจากผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ หรือ กรรมการจากสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งคณะทำงาน คุณนิลุบล นันทาภิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคมกอล์ฟสตรีแห่งประเทศไทย ปี 2546) และ คุณปิยพรรณ จิราธิวัฒน์ (ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกีฬา บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ปี 2546 เล่นกอล์ฟมา 15 ปี) จะช่วยรับไปดำเนินการประสานงานเพื่อการจัดตั้งชมรมกอล์ฟให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น และคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆของชมรมฯต่อไป