มุมอาสาสมัคร

มุมอาสาสมัคร


วัตถุประสงค์ของการเป็นอาสาสมัครออนไลน์
  • ร่วมกันสร้างสรรค์เว็บไซต์ www.ourmaterdei.com ควบคู่ Social Network
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของสมาคมฯและนักเรียนเก่าที่โดดเด่นมีชื่อเสียงสู่สาธารณชน
  • เพื่่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และอัพเดตข่าวสารจากสมาคมฯ และโรงเรียนฯ แก่นักเรียนเก่า
  • เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักเรียนเก่าด้วยกันเอง ด้วยทำเนียบฯออนไลน์
  • เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างนักเรียนเก่าในด้านการศึกษา และการงาน


อาสาสมัครที่ต้องการรับ
  • บรรณาธิการออนไลน์ - รวบรวมและอัพเดตเนื้อหาข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ค
  • ปรู๊ฟรีดเดอร์ - ตรวจข้อมูลที่อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
  • ประสานงานออนไลน์ - ประสานงานให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเรียนเก่าให้เข้ามาอัพเดตข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์
  • กราฟฟิคดีไซน์เนอร์/ศิลปิน (ไม่จำกัดแขนง) - ออกแบบงานศิลปะเพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นภาพบนเว็บไซต์