มุมอาสาสมัคร

มุมอาสาสมัคร

วัตถุประสงค์ของวารสาร SERVIAM
  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ที่มีมากกว่า 5,200 ท่าน
  • เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนเก่า คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนปัจจุบันให้เข้มแข็ง
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงเรียนฯ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ สมาคมครูและผู้ปกครองฯ และมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ


วารสารเซอร์เวียมขณะนี้เรากำลังรับอาสาสมัครเพื่อเข้ามาช่วยงานวารสารเซอร์เวียมดังนี้ค่ะ
  • กราฟฟิคดีไซน์เนอร์/ศิลปิน (ไม่จำกัดแขนง) : ออกแบบงานศิลปะเพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นภาพในวารสาร
  • นักเขียนคอลัมน์ (ตัวจริง/สมัครเล่น) : ใครที่สนใจมาเล่าหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจกับพี่ๆน้องๆที่โรงเรียนเชิญทางนี้ค่ะ
  • ปรู๊ฟรีดเดอร์ : ช่วยตรวจข้อมูลก่อนตีิพิมพ์วารสารให้มีความถูกต้องสมบูรณ์