เกี่ยวกับสมาคมฯ

เมื่อแรกก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2471 นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมิได้มีแต่เด็กเล็ก ๆ เท่านั้น หากแต่มีนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ และเข้าเรียนในระดับต่างๆ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ของโรงเรียนนั้น ยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการจัดการเรียนการสอน ซิสเตอร์ที่บริหารและสอนในโรงเรียนจะกำหนดระดับชั้นเรียนของนักเรียนโดยพิจารณาอายุ การเรียนที่ได้เรียนมา และศักยภาพทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

More info

Lastest News

"อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง

ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์"

MD Activities

Up Coming

04 Aug

MD RUN

Sunday, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
No event found!

MD Souvenir

ยอดนิยม

กระบอกน้ำ 350ml ลาย Mater Dei
THB 400 Bath

View

ยอดนิยม

กระเป๋าผ้าแคนวาส ลายชุดนักเรียน
THB 500 Bath

View

ใหม่

กระเป๋า ลายดอกไม้สีน้ำเงิน
THB 400 Bath

View

ใหม่

ผ้าห่มลายดอกไม้ สีน้ำเงิน
THB 450 Bath

View

วารสาร Serviam