กิจกรรมดีดีโดยอุปนายกฯ คนเก่ง คุณน้อง ศรีชนก วัฒนศิริ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วที่สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้นักเรียนเก่ามาร่วมแรงร่วมใจกันถักหมวกไหมพรมส่งไปช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ที่ลำบากชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีนี้ระดมกันได้ถึง 3,298 ใบ