ขอดูแลคุณครูของพวกเรา

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอนำบทเพลง
”แค่เพียงหันกลับ” เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของคุณครูของพวกเราที่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราในยามเด็ก เมื่อเราเติบโตขึ้นมา คุณครูของพวกเราก็อายุมากขึ้นแต่ท่านก็ยังคงเฝ้ามองการเติบโตของพวกเรา
ในวันนี้…เมื่อเราพร้อมแล้ว…เราก็อยากดูแลคุณครูของพวกเราบ้างค่ะ ขอแค่เพียงแค่หันกลับมาดูแลท่าน
ร่วมมือร่วมใจกันดูแลคุณครูของพวกเราในวันที่ท่านเกษียณอายุ เพื่อให้ท่านมีสวัสดิการที่ดีในการดำเนินชีวิตและในยามเจ็บป่วย
ด้วยการสนับสนุน
โครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ได้ที่ บัญชีมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี:911-010198-8

คุณครูของเรา เราต้องดูแล