คุณโรสซาลีนา  อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
เนื่องจากได้มีโอกาสทำกิจกรรมรับใช้โรงเรียนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมาแตร์เดอี ด้วยจิตตารมณ์ “SERVIAM” และโรตาเรียนเติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่และคุณพ่อเป็นโรตาเรียนซึ่งก็มีคำขวัญว่า “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” การรับใช้สถาบัน องค์กร และชุมชนตามศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่ทำโดยไม่มีคำถาม จนมีลูกสาวคนโตจึงเข้าร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของนมแม่กับ “กลุ่มนมแม่” เนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบ “แม่สู่แม่” ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งนี้เอง เมื่อมีลูกสาวคนที่สอง ซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรมและได้เห็นการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพของสังคมในต่างประเทศ พอเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพบว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษยังจำกัดอยู่ในมุมมองของการแพทย์ จึงชักชวนเพื่อนและน้อง ๆ ศิษย์เก่ามาแตร์เดอีที่มีความสามารถหลากหลายมารวมตัวกัน พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นำประสบการณ์ที่ได้พบจากต่างประเทศมาผสมผสานกับการทำงานแบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่” และเริ่ม “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ขึ้นด้วย ความช่วยเหลือของมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ กำลังใจและพลังเสริมแก่พ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สร้างความตระหนักในความสำคัญของการได้รับข้อมูลเชิงบวกตามมาตรฐานสากล และการให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพัฒนาการแรกเริ่มที่เร็วและเข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดของเด็ก ๆ ทุกความสามารถ เพราะทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งครบในสังคมของคนทุกคน (Inclusive Society) ที่แท้จริง

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพและผลงาน
• เริ่มต้นการทำงานกับธุรกิจครอบครัว Alex & Co. และเป็นครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• บรรณาธิการข่าว บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ พับลิค รีเลชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ดูแลลูกค้า บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอิสระ
• เขียนและแปลบทความอิสระ ทำงานให้กับองค์กรหลากหลาย รวมถึง WorldWriters ประเทศอังกฤษ, มาร์ธา สจ๊วต ประเทศไทย ฯลฯ
• วิทยากรคอร์ส “Parent Effectiveness Training” หรือ P.E.T. ของ ดร.โทมัส กอร์ดอน รับรองโดยสถาบัน Gordon Training International
• ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษร่วมกับเพื่อนและน้องศิษย์เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยอีกหลายท่าน

• ดำรงตำแหน่งสมาชิกและกรรมการด้านบริการต่างประเทศของชมรม “Rotaract” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในช่วงปี พ.ศ.2529-2530
• เป็นผู้ดูแลนักเรียนฝึกงานในโครงการ “UNICEF Career Development Programme” ของโรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง UNICEF และโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพ เพื่อให้โอกาสเยาวชนสตรีมีอาชีพที่ยั่งยืนและลดโอกาสเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
• กรรมการ “กลุ่มนมแม่” ซึ่งทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงปี 2545-2547
• อาสาสมัครช่วยสอนคำสอนเด็กเล็ก โบสถ์เซ็นต์แมรี่ส์ เมืองเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• อาสาสมัครนำกลุ่มเล่นของเด็กๆ ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมของศูนย์ความตระหนัก “Gigi’s Playhouse” เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• ร่วมกับเพื่อนและน้องๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก่อตั้ง “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ศูนย์ความเข้าใจในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างความตระหนักและให้คำปรึกษา/ข้อมูล กำลังใจแก่พ่อแม่ของเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ดูแลลูกๆ
จนเติบโตเต็มศักยภาพ
• อาสาสมัครสอนคำสอนให้แก่นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนานาชาติที่มีความต้องการพิเศษ โบสถ์พระมหาไถ่
• ที่ปรึกษามูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษาและสมาชิกคณะกรรมการก่อตั้งโครงการเยซูอิตเพื่อการศึกษา
• รับใช้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในทุกโอกาส