คุณพรพรรณ  พรประภา

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

• ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 42
• มัธยมปลาย Charterland School
• อนุปริญญา Marymount College

  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

• นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2558 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• อดีตนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 3 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• รองประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่จังหวัดปทุมธานี
• จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กสิรินธร ที่หมู่บ้านพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
• ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขายพันธุ์โคที่ดีไปสู่ชนบท ที่จังหวัดกาญจนบุรี
• หาทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
• ประธานฝ่ายหาทุนสร้างกำแพงแก้วให้แก่วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• รองประธานจัดงานพรรณพิลาศนาฏศิลป์จีน
• รองประธานฝ่ายหาทุนสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยมวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
• สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
• กรรมการมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิกฤตานุสรณ์
• กรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
• กรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
• ร่วมโครงการจัดหาทุนโรคไส้เลื่อน
• หาทุนช่วยเหลือวัดพระพุทธบาทห้วยตุ้น จังหวัดลำพูน
• บูรณะปฏิสังขรณ์วัดน้ำวน จังหวัดปทุมธานี
• มอบทุนให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อซื้ออุปกรณ์ตามแต่อัธยาศัย
• มอบทุนให้มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
• ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้แก่วัดบ้านเซเวียร์
• สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยมาตย์
• ปรับปรุงสนามให้แก่โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สมทบทุนล้างไตพระสงฆ์ที่อาพาธ
• มอบทุนให้แก่โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดอยุธยา เพื่อใช้จ่ายตามอัธยาศัย