นักเรียนเก่ารุ่น MD37 มอบเงินบริจาคโครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ #ครูของเราเราต้องดูแล #SpiritofServiam #เธอคือศิษย์อันแท้จริงของมาแตร์เดอี