โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้จัดทำวีดีโอการบูรณะวัดน้อย. วีดีโอนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัดน้อยครบรอบ102ปี