สวยได้กุศล ครั้งที่ 28

งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล

Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ

Read More

MD Run 2019

กิจกรรมนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่ทุกคนรอคอย

Read More

Taste of MATER DEI

งานรวมเมนูเด็ด เผ็ด อร่อย หาทานยากของศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ

Read More