สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้จัดเลี้ยงคุณครูอาวุโสและคุณครูปัจจุบัน เนื่องในวันครู เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรา ทั้งด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและอบรมจิตตารมณ์เซอร์เวียมตามแนวทางของคณะอุร์สุลิน ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย