สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ เข้าอวยพรปีใหม่ทีมงานโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

มาแตร์เดอีฯ ครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเรา💙❤️💛💚
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เข้ากราบอวยพรคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และอวยพรเจ้าหน้าที่โรงเรียน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการ คณะครูและขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำงานร่วมกันด้วยไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ อย่างดีเสมอมา และนอกจากนี้ นักเรียนปัจจุบันได้ร่วมอวยพร พร้อมขอบคุณและมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียน
บรรยากาศทั้ง2ส่วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ
ขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีฯที่ได้อบรมสั่งสอนให้เรารู้จักการแสดงความขอบคุณ การไม่แบ่งชั้น และที่สำคัญที่สุด โรงเรียนสอนให้เรารักทุกอย่างที่เป็นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย