สารคดีเรือนวัดน้อยในตอนที่ 2 นี้ เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของเรือนวัดน้อยตั้งแต่ยุคแรกสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและชุมชน

ผู้ชมจะได้เข้าใจในกระบวนการสืบค้นประวัติบุคคลและประวัติอาคาร ที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ควรเก็บรักษาไว้และการกำหนดแนวทางในการบูรณะ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในการชุบชีวิตเรือนวัดน้อยขึ้นมาใหม่และให้คงอยู่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนตลอดไป

ผู้ชมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…มาแตร์เดอี ๑๐๒ ปี วัดน้อยแห่งความทรงจำ” และในนิทรรศการเรือนวัดน้อย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำและจะเปิดให้เข้าชมในอนาคต