เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันได้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม วิ่ง MD RUN ที่เคยเป็นกิจกรรมประจำปี ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทาง มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการประสานงานของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงได้ร่วมกัน สร้างสรรค์กิจกรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการจัดทำ บทเพลงสุดประทับใจ แค่เพียงหันกลับมา ผลงานจากการประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง และขับร้องโดยนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า มาแตร์เดอีฯ ด้วยมุ่งหวังให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที แด่คุณครูที่เคยประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่พวกเรา

ข้างหน้า ข้างๆ และข้างหลัง 3 คำสั้นๆ ที่มีความหมาย

ข้างหน้า  ครั้งเมื่อพวกเราเป็นเด็กเล็กๆ  ก้าวเข้ามาสู่โลกใบใหม่ ที่ไม่เคยคุ้นตามาก่อน จะเดินไปทางไหน จะเดินไปอย่างไรเมื่อมองไปข้างหน้า มีครูยื่นมือมา จูงให้พวกเราเดินตาม   

ข้างๆ เมื่อพวกเราเติบโตขึ้น ครูที่เคยเดินนำหน้า คอยจูงให้เดินตาม  กลับมาเดินอยู่ข้างๆ คอยชี้ทาง สนับสนุนและให้กำลังใจ คอยประคับประคองให้ก้าวเดินต่อไป ได้อย่างมั่นคง

ข้างหลังเมื่อพวกเราเรียนจบครูที่เคยเดินอยู่ข้างๆกลับมายืนอยู่ข้างหลังคอยเป็นกำลังใจและมองดูความสำเร็จของพวกเรา

มูลนิธิฯ และสมาคมฯ มุ่งหวังให้เพลง "แค่เพียงหันกลับมา" ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวมาแตร์เดอีฯ จากการรวมตัวของนักร้องเสียงทรงพลัง ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า รวม 16 คน ;

เพ็ญศิริ วงษ์คำ MD45, มาริสา หนุนภักดี MD 54, โชติรส วิบูลย์ลาภ MD57, ญารินดา บุนนาค MD69, ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา MD69, ฤทัย สุทธิกุลพานิช MD69 , พัศญา จิรมณีกุล MD70, ชีรณัฐ ยูสานนท์ MD77 , กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด MD77, เปี่ยมปิติ หัตถกิจโกศล MD80, อสมาพร ชวนไชยสิทธิ์ MD83, ศุภาพิชญ์ ว่องสุวรรณ MD83, รวิสรา สมะลาภา MD87, พิชชาภา ชนาพรรณ MD91, พรรณพฤกษา ภาสวรวิทย์ MD97 และ พัทธนันท์ เสนางค์นารถ MD103  และทีมงานเบื้องหลังการผลิต มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ประพันธ์ดนตรี โดย ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ ประพันธ์คำร้องโดย พริมา ผู้พัฒน์ MD77 , อริศรา ชวนไชยสิทธิ์ MD77  และ กมลนลิน กมลนาวิน MD77  นอกจากนี้ ยังมีนักดนตรีที่เป็นศิษย์เก่าอีก 2 คน คือ กัลยาณ์ พงศธร  MD72 และ อโรชา กิตติวิทยากุล MD 75 มาร่วมเล่นดนตรีให้อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานในการผลิตเพลง เป็นการดำเนินการ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมงาน การติดต่อประสานงาน การประพันธ์เพลง การประพันธ์คำร้อง การประพันธ์ดนตรี ตลอดจนการร้องเพลง และการประกอบเพลง

รวมไปถึงผลิตคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นอีกทีมงานหนึ่ง โดยที่ผู้ควบคุมการตัดต่อ ผู้ตัดต่อ และ ผู้ให้ข้อมูล ไม่สามารถมารวมตัวกันได้เช่นกัน และ รูปภาพที่นำมาใช้ทั้งหมด เป็นรูปภาพที่นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ช่วยกันคัดเลือก และรวบรวมส่งผ่านผู้แทนรุ่น มาให้กับทีมงาน เพื่อใช้ในการผลิตคลิป วิดีโอนี้ การผลิตงานทุกส่วน จึงเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ด้วยความตั้งใจที่ระลึกถึงพระคุณของคุณครู  ไม่ว่างานจะยากเพียงใด ไม่ว่าจะพบอุปสรรคแค่ไหน แต่เพื่อคุณครู พวกเราจึงตั้งใจ และใช้ความพยายามอย่างที่สุดในทุกทาง ….ให้สมกับคำกล่าวที่ว่าเธอ คือศิษย์อันแท้จริงของมาแตร์เดอี” 

วันนี้ จึงเป็นวันที่พวกเรา นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน จะกลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและกราบขอบพระคุณคุณครู ผู้ได้ชี้ทางให้เรา จนเราเติบโตและมั่นคง โดยการร่วมกันสนับสนุน กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 092-011-737-6

และสามารถร่วมชื่นชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประวัติศาสตร์นี้ได้ ด้วยการรับชมวีดีโอเพลงแค่เพียงหันกลับมาผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Mater Dei School Alumni (Official)  โดยจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้

 

#มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย #กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ 

#สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย