มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการประสานงานของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ร่วมกัน จัดทำ วิดิทัศน์เพื่อคุณครูเกษียณ ด้วยการรวบรวมรูปภาพ ตลอดจนเสียง และข้อความจากคุณครู

การจัดทำวิดิทัศน์นี้ มุ่งหวังเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที แด่คุณครูที่เคยประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่พวกเรา …โรงเรียนปลูกฝังพวกเราให้คิดเสมอว่า โลกใบนี้จะดีขึ้นได้ โดยเริ่มจากจิตใจที่งดงาม เริ่มจากจุดเล็กๆ คือนักเรียนมาแตร์ฯ จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ เท่าที่เราจะช่วยได้ มีจิตใจเมตตา รู้จักรับใช้คนรอบข้าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และสังคม นักเรียนมาแตร์ฯ จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า จะทำประโยชน์ให้กับสังคม เราจะช่วยเหลือกันและกัน และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

วันนี้ จึงเป็นอีกวันหนึ่ง วันที่พวกเราจะกลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและกราบขอบพระคุณครู ผู้ได้ชี้ทางให้เรา จนเราเติบโต มั่นคง เป็นเราในทุกวันนี้ วันนี้ พวกเรากลับมา “ดูแลครู” ได้ ด้วยการช่วยกันสนับสนุน “กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 092-011-737-6

#มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย #กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ