สารคดีเรือนวัดน้อย EP.1

สารคดีเรือนวัดน้อย
ทุกท่านคงจะได้เห็นภาพและเรื่องราวของเรือนวัดน้อย ที่เพิ่งได้รับการบูรณะอย่างเรียบร้อยสวยงามกันไปแล้ว สารคดีชุดนี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ในระหว่างการทำงานจนถึงเมื่อโครงการบูรณะแล้วเสร็จ ผ่านการทำงานร่วมกันของคณะผู้บริหาร นักเรียนเก่า นักวิจัยและสถาปนิก ตลอดจนช่างฝีมือต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม โดยเป็นการรวบรวมหลักฐานโบราณ เรื่องราวที่ค้นพบระหว่างการขุดค้น คำบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เป็นเหมือนจดหมายเหตุของการบูรณะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานสำคัญที่จะอยู่คู่กับโรงเรียนมาแตร์เดอีต่อไป

ในตอนแรกนี้ ผู้ชมจะได้เห็นถึงความสำคัญและความผูกพันของเรือนวัดน้อย ที่มีต่อโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์ฯ ทุกรุ่น รวมทั้งจะได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการบูรณะในครั้งนี้ที่มุ่งหมายจะสานต่อดำริของคุณแม่บุญประจักษ์ ที่อยากให้เรือนวัดน้อยนี้ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของโรงเรียน เป็นบ้านที่สอง และเป็นที่เก็บรักษาเรื่องราวต่างๆ ในอดีตและส่งมอบต่อไปยังนักเรียนมาแตร์ฯ รุ่นต่อไปในอนาคต
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่ 100 ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


100 Years of Service and Excellence

My Pride,My School;Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ ครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนที่มีความยอดเยี่ยมในคุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้พวกเรานักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่โรงเรียนก้าวเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนแห่งคุณภาพ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ ได้สนับสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ที่
บัญชี:โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 059-290453-2
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่ 100 ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย