สารคดีวัดน้อย EP.3

สารคดีเรือนวัดน้อย ในตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนี้ จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการบูรณะตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านการบอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคาร และกำหนดทิศทางในการบูรณะเรือนวัดน้อยหลังนี้

ผู้ชมจะได้เห็นแนวคิดและวิธีการบูรณะที่น่าสนใจในระดับต่างๆ ได้แก่ การซ่อมแซมและการดัดแปลงต่อเติม โดยช่างฝีมือแต่ละประเภทที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบูรณะครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะฟื้นฟูและเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับเรือนวัดน้อย เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบแก่คนรุ่นหลัง ที่จะได้เข้ามาใช้งาน สร้างความทรงจำของยุคใหม่ และร่วมกันดูแลรักษาเรือนวัดน้อยนี้ต่อไปในอนาคต

ผู้ชมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…มาแตร์เดอี ๑๐๒ ปี วัดน้อยแห่งความทรงจำ” และในนิทรรศการเรือนวัดน้อย ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำและจะเปิดให้เข้าชมในอนาคต