ทุกครั้งที่ได้ยิน

ในวัยเด็ก….คุณครูดูแลเรา…
ในวัยคุณครูเกษียณ…..ขอให้พวกเราดูแลคุณครูนะคะ….
ด้วยความรักและเคารพเสมอคะ🙏🏻
จากพวกเรานักเรียนเก่ามาแตร์ฯ
วิดีทัศน์นี้จัดทำขึ้นโดย
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อ โครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#แด่คุณครูด้วยดวงใจ
#รวมพลคนมาแตร์ฯเพื่อมาแตร์ฯ


กำเนิดแพทย์อาสาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

กำเนิดแพทย์อาสาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


100 ปีอุร์สุลิน ประเทศไทย

ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะภาค คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย ได้จัดแถลงถึงแผนการในการจัดงานฉลอง100ปีคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย โดยใช้ชื่องาน
“100 ฉนำภพ ธำรงครบ
ณ กาล งานรับใช้พลีตน“
ท่านได้เลือกวันนี้เป็นวันแถลงการจัดงาน เพราะถือเป็นวันดีเพราะตรงกับวันฉลองรำลึกถึงวันที่นักบุญอัญจลาไปเกิดใหม่ในพระเจ้า

นักบุญอัญจลาผู้เป็นต้นธารพระพรที่หลั่งไหลมายังประเทศไทย เป็นเวลานานถึง100ปี ท่านเกิดที่เมืองเซนซาโน ทางภาคเหนืออิตาลี ในปี1474 ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกขั้นที่3ของคณะฟรังซิสกันเพื่อที่จะได้รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ท่านออกไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ และข่วยเหลือผู้คนตามแต่จะช่วยได้ ท่านได้รวบรวมหญิงสาวที่ต้องการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และได้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน คศ.1535 และท่านได้ลาโลกนี้ไปเกิดใหม่ในพระเจ้า เมื่อวันที่27 มกราคม คศ.1540
ท่านถือเป็นมารดาของเรา ในครอบครัวอุร์สุลิน ซึ่งประกอบด้วย:
กลุ่มบวชแรมวาร
ชมรมศิษย์อุร์สุลิน
โรงเรียนปิยะมาตย์
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
โรงเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิค

ในงาน ซิสเตอร์เพ็ญศรีกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน100ปีอุร์สุลิน ประเทศไทย :
1. เพื่อเฉลิมฉลองอัศจรรย์ความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ดังที่คุณแม่เบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า“เวลานี้ เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า” พระองค์ทรงนำและอยู่กับเราทั้งช่วงเวลาทุกข์และสุขและได้ผ่านพ้นมาได้ในแต่ละช่วงเวลาตลอด100ปี
เพราะฉนั้น จึงจะจัดกิจกรรมสำคัญที่สุดของงานคือการจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567 เวลา10.00ณ. หอประชุม โรงเรียนมาแตร์ฯ
2. เพื่อแสดงมุทิตาจิตกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนมิชชันนารีทั้ง64ท่านจากหลากหลายประเทศ ในยุคต้น20ปีแรกของคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ที่ท่านได้เสียสละชีวิตส่วนตนเพื่อคนไทยและสังคมไทยจนมีโรงเรียนอุร์สุลินทุกวันนี้
3. เพื่อสืบทอดจิตตารมณ์เซอร์เวียม ที่ได้เริ่มจากนักบุญอัญจลาส่งต่อมายังคณะอุร์สุลินและได้ปลูกฝังในตัวพวกเรา
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่างๆที่ไม่ได้ทำเฉพาะในโรงเรียนแต่ได้ทำกิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียนด้วย
5. เพื่อรวมพลังคนรู้จักอุร์สุลิน เพื่อขอบคุณในการทำงานร่วมกัน
และในงาน มีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของคณะอุร์สุลินผ่านเม็ดทรายและผ่านดนตรีพิณแก้ว
จบท้ายด้วย ในโอกาสเข้าสู่100ปีนี้
ซิสเตอร์เพ็ญศรีได้เชิญชวนให้พวกเราร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกิจกรรมรวมพลังรักษ์โลก

ขอปิดท้ายด้วยข้อความ
ในบทเพลงสดุดีบทที่ 45 ข้อ10
กล่าวไว้ว่า
“ ฟังนะ! ลูกรัก
จงลืมบ้านเกิดของเธอและครอบครัวของเธอ”
มาแมร์ของพวกเรา ท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามคำที่พระเป็นเจ้าตรัสบอกท่านแต่ละคนและท่านทำให้คำกล่าวนั้นเป็นจริงในชีวิตของท่าน.
#spiritofserviam


ระลึกถึงครูในวันครู

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้จัดเลี้ยงคุณครูอาวุโสและคุณครูปัจจุบัน เนื่องในวันครู เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรา ทั้งด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและอบรมจิตตารมณ์เซอร์เวียมตามแนวทางของคณะอุร์สุลิน ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


กิจกรรมถักหมวกให้น้อง

กิจกรรมดีดีโดยอุปนายกฯ คนเก่ง คุณน้อง ศรีชนก วัฒนศิริ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วที่สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้นักเรียนเก่ามาร่วมแรงร่วมใจกันถักหมวกไหมพรมส่งไปช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ที่ลำบากชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีนี้ระดมกันได้ถึง 3,298 ใบ


สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ เข้าอวยพรปีใหม่ทีมงานโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ เข้าอวยพรปีใหม่ทีมงานโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

มาแตร์เดอีฯ ครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเรา💙❤️💛💚
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เข้ากราบอวยพรคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และอวยพรเจ้าหน้าที่โรงเรียน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการ คณะครูและขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำงานร่วมกันด้วยไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ อย่างดีเสมอมา และนอกจากนี้ นักเรียนปัจจุบันได้ร่วมอวยพร พร้อมขอบคุณและมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียน
บรรยากาศทั้ง2ส่วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ
ขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีฯที่ได้อบรมสั่งสอนให้เรารู้จักการแสดงความขอบคุณ การไม่แบ่งชั้น และที่สำคัญที่สุด โรงเรียนสอนให้เรารักทุกอย่างที่เป็นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


คอนเสิร์ตการกุศล Time to Love, Time to Share, Mater Dei, We Care
ปรับปรุงสนามบาส อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ตการกุศล Time to Love, Time to Share, Mater Dei, We Care เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในการปรับปรุงสนามบาส อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เรียกได้ว่าเป็นงานคืนสู่เหย้าและรวมตัวเฉพาะกิจสำหรับครอบครัวมาแตร์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลาก
หลายรุ่นที่พร้อมใจกันมาร้องเต้นเต็มที่กับ 4 ศิลปิน คนบันเทิงที่ผูกพันกับโรงเรียนของเรา นำทีมอุ่นเครื่องโดยมาริสา สุโกศล หนุนภักดี พร้อมด้วยน้อย-กฤษดา สุโกศล แคลปป์ ต่อด้วยหนุ่มหล่อตลอดกาลเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นหอประชุมกับ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา และปิดท้ายอย่างอบอุ่นกับวง ETC โดยมี อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล เป็นพิธีกรตลอดงาน

สำหรับ ก้อง สหรัถ กล่าวถึงความประทับใจในครั้งนี้ว่า “ส่วนตัวมาในฐานะที่คุณแม่ และหลายคนในครอบครัวเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาแตร์เดอี ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมาแตร์เดอีอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนก็แวะมาเหล่สาวโรงเรียนนี้ (หัวเราะ) ล้อเล่นนะครับ ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้จึงอยากที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจและมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ และได้ร่วมพัฒนาสถานศึกษากับทุกคนด้วย”

ด้าน อ้อม พิยดา ในฐานะศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ บอกเล่าความประทับใจว่า “ดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตในฐานะพิธีกร ซึ่งงานพิธีกรคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นพิธีกรจำเป็นที่เราก็ห่างหายไปนาน รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำเต็มที่ค่ะเพื่อโรงเรียน เรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ฯ ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นี่สอนให้รู้จักทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสอนให้เราเป็นคนมีจิตสาธารณะใช้แรงกายและแรงใจในการทำงานพยายามด้วยตัวของเราเอง ซึ่งเป็นซึ่งที่เรายึดถือและทำให้งานนี้จึงอยากมารับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยตัวเอง และตอนนี้ลูกสาวคือนาวา ก็เรียนที่นี่ ทุกครั้งเวลาที่โรงเรียนมีงานจะมาเพราะจะได้เจอคุณครู พี่ๆ เพื่อนๆ มีความอบอุ่น”