Women Composers in Classical Music

3 นักเรียนเก่าโชว์ดนตรี Classical Music เนื่องในโอกาสวัดน้อย 103 ปี ในกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years .The Legacy Continues ….”

นำโดย
ดร. อินทุอร ศรีกรานนท์
กัลยาณ์ พงศธร
ญาดา ลี


คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัดน้อย
หลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ วัดน้อยได้เริ่มการบูรณะในเดือนกันยายน 2563

เมื่อเริ่มโครงการจัดภูมิทัศน์และมีการรื้อหอนักเรียนประจำ ทำให้วิภา เจียกเจิม MD44 เห็นสถาปัตยกรรมความงามของเรือนวัดน้อยและเห็นว่าวัดน้อยควรได้รับการบูรณะเพราะเกรงว่า tower อาจทรุดตัวลง

วัดน้อยมีความสำคัญต่อโรงเรียนมาแตร์เดอีและเด็กมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างมาก
วัดน้อยเป็นหัวใจของโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์เดอีฯ เพราะจากการค้นคว้าของดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD 63 สถาปนิกอนุรักษ์ ได้พบว่าเรือนวัดน้อย…เป็นเรือนหลังแรกที่ติดมากับที่ดินเมื่อคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จึงเป็นเรือนหลังแรก โบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พำนักของซิสเตอร์ วัดน้อยจึงมีความหมายและความสำคัญมาก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2471 สังฆราชแปโรซได้ทำการเสกที่ดินโรงเรียนและวัดน้อยและได้ทำพิธีมิสซาแรกที่วัดน้อย จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ขอขอบคุณ สุธนา ณ ป้อมเพชร (ปั้น) MD46 ตั้งชื่อภาษาอังกฤษของกิจกรรม และ ปาริชาติ ทองใหญ่ (น้ำ) MD 58 สำหรับข้อมูล


เรือนวัดน้อย จุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยหรือเป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีหนึ่งในสถานที่สำคัญคือเรือนวัดน้อย ซึ่งปรากฏเป็นเรือนหลังแรกตั้งแต่คณะซิสเตอร์ซื้อที่ดินโรงเรียน เรือนวัดน้อยมีหลักฐานพบว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2463 และในปี 2471 คณะนักบวชอุร์สุลินโดยมาแมร์ยุคบุกเบิกได้จัดซื้อที่ดินโดยมีเรือนวัดน้อยติดมาด้วยกับที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนและอารามแห่งแรกของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยถือว่าเป็นเรือนหลังแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เรือนวัดน้อยมีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และความรักความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ เนื่องจากเคยใช้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เป็นโบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พักอาศัยของคณะมาแมร์ โดยผ่านการต่อเติมปรับเปลี่ยนรูปแบบมาหลายยุคหลายสมัย วัดน้อยจึงเป็นสถานที่ๆมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับชาวมาแตร์เดอีในฐานะที่เป็นสถานที่ๆให้กำเนิดคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯที่มีต่อโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 103 ปี
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ท่านสังฆราชแปร์โรสได้เดินทางมาเสกตัวอาคารวัดน้อยและที่ดิน และประกอบพิธีมิสซาแรกบนวัดน้อย จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา


สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


Highlight We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.

ส่งท้ายงาน We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.
100 Years of Service and Excellence.
ด้วยวีดีโอของความสนุกสนานและประทับใจของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆและครอบครัวมาแตร์ฯ
พบกับความผูกพันของมาแตร์ฯ ในงานหน้านะคะ
#mypridemyschoolmaterdei
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์