100 Years of Service and Excellence

My Pride,My School;Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ ครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนที่มีความยอดเยี่ยมในคุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้พวกเรานักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่โรงเรียนก้าวเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนแห่งคุณภาพ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ ได้สนับสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ที่
บัญชี:โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 059-290453-2
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่ 100 ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary

My Pride,My School;Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ ครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนแห่งคุณภาพการศึกษาที่ยอดเยี่นม และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้นักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรร ม ในการดำเนินชีวิต นำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่ 100 ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


Wat Noi - 102 Years of Cherished Memories #วัดน้อยร้อยสองปี

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประสานงานโดย
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณศิลปินผู้สร้างสรรงานศิลปะ
และผู้สนับสนุนและทีมงานทุกท่านในการจัดกิจกรรม
Wat Noi-102 Years of Cherished Memories
ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและคุณโหน่ง-กษมน กิตติอำพน คุณหมู-เจิดศิริ สุขเสริม คุณต้อย-ศรีมณา สุริยะ ร่วมกับอาจารย์สุมิตรา พงศธรในการส่งมอบภาพ ณ ลานนักบุญอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


Wat Noi-102 Years of Cherished Memories

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดยการประสานงานของ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณศิลปินนักเรียนเก่ามาแตร์ฯทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ในกิจกรรม
Wat Noi – 102 Years of Cherished Memories
My Pride, My School; Mater Dei
และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่านค่ะ

#วัดน้อยร้อยสองปี


Wat Noi 102 Years of Cherished Memories : My Pride, My School, Mater Dei

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ….ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนผลงานของศิลปินพี่น้องชาวมาแตร์ฯ – Wat Noi 102 Years of Cherished Memories : My Pride, My School, Mater Dei
เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะวัดน้อย 102 ปี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MD souvenir

#วัดน้อยร้อยสองปี


บูรณะวัดน้อย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้จัดทำวีดีโอการบูรณะวัดน้อย. วีดีโอนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัดน้อยครบรอบ102ปี


Mater Dei Helping Hands | Big Trees

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานMD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

ในงานนี้ นอกจากจะมีการออกร้านสินค้าต่างแล้ว ยังมี charity booth ของพี่น้องมาแตร์ อีกด้วยเอกลักษณ์ของเด็กมาแตร์ฯ ที่เห็นเด่นชัด คือ การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้และช่วยเหลือ เมื่อเห็นความเดือนร้อน เด็กมาแตร์ จะไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย ช่วยอย่างเต็มที่ เท่าที่ช่วยได้ จึงมักจะเห็นเด็กมาแตร์ ทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ

พวกเรา “แบ่งปัน” ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ คนในครอบครัว และคนในสังคม ด้วยหวังว่า จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและเป็นตัวอย่างในการสร้างสังคมแห่งการมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


Mater Dei Helping Hands | Rainbow Room

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานMD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

ในงานนี้ นอกจากจะมีการออกร้านสินค้าต่างแล้ว ยังมี charity booth ของพี่น้องมาแตร์ อีกด้วยเอกลักษณ์ของเด็กมาแตร์ฯ ที่เห็นเด่นชัด คือ การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้และช่วยเหลือ เมื่อเห็นความเดือนร้อน เด็กมาแตร์ จะไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย ช่วยอย่างเต็มที่ เท่าที่ช่วยได้ จึงมักจะเห็นเด็กมาแตร์ ทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ

พวกเรา “แบ่งปัน” ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ คนในครอบครัว และคนในสังคม ด้วยหวังว่า จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและเป็นตัวอย่างในการสร้างสังคมแห่งการมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


Mater Dei Helping Hands | บ้านเชียงคำ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานMD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Styleเด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

ในงานนี้ นอกจากจะมีการออกร้านสินค้าต่างแล้ว ยังมี charity booth ของพี่น้องมาแตร์ อีกด้วย
เอกลักษณ์ของเด็กมาแตร์ฯ ที่เห็นเด่นชัด คือ การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้และช่วยเหลือ เมื่อเห็นความเดือนร้อน เด็กมาแตร์ จะไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย ช่วยอย่างเต็มที่ เท่าที่ช่วยได้ จึงมักจะเห็นเด็กมาแตร์ ทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ

พวกเรา “แบ่งปัน” ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ คนในครอบครัว และคนในสังคม ด้วยหวังว่า จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและเป็นตัวอย่างในการสร้างสังคมแห่งการมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน