100 ปีอุร์สุลิน ประเทศไทย

ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะภาค คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย ได้จัดแถลงถึงแผนการในการจัดงานฉลอง100ปีคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย โดยใช้ชื่องาน
“100 ฉนำภพ ธำรงครบ
ณ กาล งานรับใช้พลีตน“
ท่านได้เลือกวันนี้เป็นวันแถลงการจัดงาน เพราะถือเป็นวันดีเพราะตรงกับวันฉลองรำลึกถึงวันที่นักบุญอัญจลาไปเกิดใหม่ในพระเจ้า

นักบุญอัญจลาผู้เป็นต้นธารพระพรที่หลั่งไหลมายังประเทศไทย เป็นเวลานานถึง100ปี ท่านเกิดที่เมืองเซนซาโน ทางภาคเหนืออิตาลี ในปี1474 ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกขั้นที่3ของคณะฟรังซิสกันเพื่อที่จะได้รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ท่านออกไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ และข่วยเหลือผู้คนตามแต่จะช่วยได้ ท่านได้รวบรวมหญิงสาวที่ต้องการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และได้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน คศ.1535 และท่านได้ลาโลกนี้ไปเกิดใหม่ในพระเจ้า เมื่อวันที่27 มกราคม คศ.1540
ท่านถือเป็นมารดาของเรา ในครอบครัวอุร์สุลิน ซึ่งประกอบด้วย:
กลุ่มบวชแรมวาร
ชมรมศิษย์อุร์สุลิน
โรงเรียนปิยะมาตย์
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
โรงเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิค

ในงาน ซิสเตอร์เพ็ญศรีกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน100ปีอุร์สุลิน ประเทศไทย :
1. เพื่อเฉลิมฉลองอัศจรรย์ความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ดังที่คุณแม่เบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า“เวลานี้ เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า” พระองค์ทรงนำและอยู่กับเราทั้งช่วงเวลาทุกข์และสุขและได้ผ่านพ้นมาได้ในแต่ละช่วงเวลาตลอด100ปี
เพราะฉนั้น จึงจะจัดกิจกรรมสำคัญที่สุดของงานคือการจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567 เวลา10.00ณ. หอประชุม โรงเรียนมาแตร์ฯ
2. เพื่อแสดงมุทิตาจิตกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนมิชชันนารีทั้ง64ท่านจากหลากหลายประเทศ ในยุคต้น20ปีแรกของคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ที่ท่านได้เสียสละชีวิตส่วนตนเพื่อคนไทยและสังคมไทยจนมีโรงเรียนอุร์สุลินทุกวันนี้
3. เพื่อสืบทอดจิตตารมณ์เซอร์เวียม ที่ได้เริ่มจากนักบุญอัญจลาส่งต่อมายังคณะอุร์สุลินและได้ปลูกฝังในตัวพวกเรา
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่างๆที่ไม่ได้ทำเฉพาะในโรงเรียนแต่ได้ทำกิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียนด้วย
5. เพื่อรวมพลังคนรู้จักอุร์สุลิน เพื่อขอบคุณในการทำงานร่วมกัน
และในงาน มีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของคณะอุร์สุลินผ่านเม็ดทรายและผ่านดนตรีพิณแก้ว
จบท้ายด้วย ในโอกาสเข้าสู่100ปีนี้
ซิสเตอร์เพ็ญศรีได้เชิญชวนให้พวกเราร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกิจกรรมรวมพลังรักษ์โลก

ขอปิดท้ายด้วยข้อความ
ในบทเพลงสดุดีบทที่ 45 ข้อ10
กล่าวไว้ว่า
“ ฟังนะ! ลูกรัก
จงลืมบ้านเกิดของเธอและครอบครัวของเธอ”
มาแมร์ของพวกเรา ท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามคำที่พระเป็นเจ้าตรัสบอกท่านแต่ละคนและท่านทำให้คำกล่าวนั้นเป็นจริงในชีวิตของท่าน.
#spiritofserviam


ระลึกถึงครูในวันครู

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้จัดเลี้ยงคุณครูอาวุโสและคุณครูปัจจุบัน เนื่องในวันครู เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนพวกเรา ทั้งด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและอบรมจิตตารมณ์เซอร์เวียมตามแนวทางของคณะอุร์สุลิน ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


กิจกรรมถักหมวกให้น้อง

กิจกรรมดีดีโดยอุปนายกฯ คนเก่ง คุณน้อง ศรีชนก วัฒนศิริ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วที่สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้นักเรียนเก่ามาร่วมแรงร่วมใจกันถักหมวกไหมพรมส่งไปช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ที่ลำบากชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีนี้ระดมกันได้ถึง 3,298 ใบ


สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ เข้าอวยพรปีใหม่ทีมงานโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ เข้าอวยพรปีใหม่ทีมงานโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

มาแตร์เดอีฯ ครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเรา💙❤️💛💚
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เข้ากราบอวยพรคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และอวยพรเจ้าหน้าที่โรงเรียน ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ ผู้อำนวยการ คณะครูและขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำงานร่วมกันด้วยไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ อย่างดีเสมอมา และนอกจากนี้ นักเรียนปัจจุบันได้ร่วมอวยพร พร้อมขอบคุณและมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียน
บรรยากาศทั้ง2ส่วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ไมตรีจิตของความเป็นครอบครัวมาแตร์เดอีฯ
ขอขอบคุณโรงเรียนมาแตร์เดอีฯที่ได้อบรมสั่งสอนให้เรารู้จักการแสดงความขอบคุณ การไม่แบ่งชั้น และที่สำคัญที่สุด โรงเรียนสอนให้เรารักทุกอย่างที่เป็นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


คอนเสิร์ตการกุศล Time to Love, Time to Share, Mater Dei, We Care
ปรับปรุงสนามบาส อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ตการกุศล Time to Love, Time to Share, Mater Dei, We Care เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในการปรับปรุงสนามบาส อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เรียกได้ว่าเป็นงานคืนสู่เหย้าและรวมตัวเฉพาะกิจสำหรับครอบครัวมาแตร์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลาก
หลายรุ่นที่พร้อมใจกันมาร้องเต้นเต็มที่กับ 4 ศิลปิน คนบันเทิงที่ผูกพันกับโรงเรียนของเรา นำทีมอุ่นเครื่องโดยมาริสา สุโกศล หนุนภักดี พร้อมด้วยน้อย-กฤษดา สุโกศล แคลปป์ ต่อด้วยหนุ่มหล่อตลอดกาลเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นหอประชุมกับ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา และปิดท้ายอย่างอบอุ่นกับวง ETC โดยมี อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล เป็นพิธีกรตลอดงาน

สำหรับ ก้อง สหรัถ กล่าวถึงความประทับใจในครั้งนี้ว่า “ส่วนตัวมาในฐานะที่คุณแม่ และหลายคนในครอบครัวเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาแตร์เดอี ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมาแตร์เดอีอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนก็แวะมาเหล่สาวโรงเรียนนี้ (หัวเราะ) ล้อเล่นนะครับ ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้จึงอยากที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจและมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ และได้ร่วมพัฒนาสถานศึกษากับทุกคนด้วย”

ด้าน อ้อม พิยดา ในฐานะศิษย์เก่ามาแตร์เดอีฯ บอกเล่าความประทับใจว่า “ดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตในฐานะพิธีกร ซึ่งงานพิธีกรคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นพิธีกรจำเป็นที่เราก็ห่างหายไปนาน รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำเต็มที่ค่ะเพื่อโรงเรียน เรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอี ฯ ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นี่สอนให้รู้จักทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสอนให้เราเป็นคนมีจิตสาธารณะใช้แรงกายและแรงใจในการทำงานพยายามด้วยตัวของเราเอง ซึ่งเป็นซึ่งที่เรายึดถือและทำให้งานนี้จึงอยากมารับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยตัวเอง และตอนนี้ลูกสาวคือนาวา ก็เรียนที่นี่ ทุกครั้งเวลาที่โรงเรียนมีงานจะมาเพราะจะได้เจอคุณครู พี่ๆ เพื่อนๆ มีความอบอุ่น”


คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัดน้อย
หลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ วัดน้อยได้เริ่มการบูรณะในเดือนกันยายน 2563

เมื่อเริ่มโครงการจัดภูมิทัศน์และมีการรื้อหอนักเรียนประจำ ทำให้วิภา เจียกเจิม MD44 เห็นสถาปัตยกรรมความงามของเรือนวัดน้อยและเห็นว่าวัดน้อยควรได้รับการบูรณะเพราะเกรงว่า tower อาจทรุดตัวลง

วัดน้อยมีความสำคัญต่อโรงเรียนมาแตร์เดอีและเด็กมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างมาก
วัดน้อยเป็นหัวใจของโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์เดอีฯ เพราะจากการค้นคว้าของดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD 63 สถาปนิกอนุรักษ์ ได้พบว่าเรือนวัดน้อย…เป็นเรือนหลังแรกที่ติดมากับที่ดินเมื่อคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จึงเป็นเรือนหลังแรก โบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พำนักของซิสเตอร์ วัดน้อยจึงมีความหมายและความสำคัญมาก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2471 สังฆราชแปโรซได้ทำการเสกที่ดินโรงเรียนและวัดน้อยและได้ทำพิธีมิสซาแรกที่วัดน้อย จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ขอขอบคุณ สุธนา ณ ป้อมเพชร (ปั้น) MD46 ตั้งชื่อภาษาอังกฤษของกิจกรรม และ ปาริชาติ ทองใหญ่ (น้ำ) MD 58 สำหรับข้อมูล


สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


Wat Noi - 102 Years of Cherished Memories #วัดน้อยร้อยสองปี

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประสานงานโดย
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณศิลปินผู้สร้างสรรงานศิลปะ
และผู้สนับสนุนและทีมงานทุกท่านในการจัดกิจกรรม
Wat Noi-102 Years of Cherished Memories
ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและคุณโหน่ง-กษมน กิตติอำพน คุณหมู-เจิดศิริ สุขเสริม คุณต้อย-ศรีมณา สุริยะ ร่วมกับอาจารย์สุมิตรา พงศธรในการส่งมอบภาพ ณ ลานนักบุญอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


“แค่เพียงหันกลับมา” บทเพลงใหม่สุดประทับใจ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่คุณครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันได้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม วิ่ง MD RUN ที่เคยเป็นกิจกรรมประจำปี ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทาง มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการประสานงานของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงได้ร่วมกัน สร้างสรรค์กิจกรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการจัดทำ บทเพลงสุดประทับใจ แค่เพียงหันกลับมา ผลงานจากการประพันธ์เนื้อร้อง ทำนอง และขับร้องโดยนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า มาแตร์เดอีฯ ด้วยมุ่งหวังให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที แด่คุณครูที่เคยประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่พวกเรา

ข้างหน้า ข้างๆ และข้างหลัง 3 คำสั้นๆ ที่มีความหมาย

ข้างหน้า  ครั้งเมื่อพวกเราเป็นเด็กเล็กๆ  ก้าวเข้ามาสู่โลกใบใหม่ ที่ไม่เคยคุ้นตามาก่อน จะเดินไปทางไหน จะเดินไปอย่างไรเมื่อมองไปข้างหน้า มีครูยื่นมือมา จูงให้พวกเราเดินตาม   

ข้างๆ เมื่อพวกเราเติบโตขึ้น ครูที่เคยเดินนำหน้า คอยจูงให้เดินตาม  กลับมาเดินอยู่ข้างๆ คอยชี้ทาง สนับสนุนและให้กำลังใจ คอยประคับประคองให้ก้าวเดินต่อไป ได้อย่างมั่นคง

ข้างหลังเมื่อพวกเราเรียนจบครูที่เคยเดินอยู่ข้างๆกลับมายืนอยู่ข้างหลังคอยเป็นกำลังใจและมองดูความสำเร็จของพวกเรา

มูลนิธิฯ และสมาคมฯ มุ่งหวังให้เพลง "แค่เพียงหันกลับมา" ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวมาแตร์เดอีฯ จากการรวมตัวของนักร้องเสียงทรงพลัง ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า รวม 16 คน ;

เพ็ญศิริ วงษ์คำ MD45, มาริสา หนุนภักดี MD 54, โชติรส วิบูลย์ลาภ MD57, ญารินดา บุนนาค MD69, ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา MD69, ฤทัย สุทธิกุลพานิช MD69 , พัศญา จิรมณีกุล MD70, ชีรณัฐ ยูสานนท์ MD77 , กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด MD77, เปี่ยมปิติ หัตถกิจโกศล MD80, อสมาพร ชวนไชยสิทธิ์ MD83, ศุภาพิชญ์ ว่องสุวรรณ MD83, รวิสรา สมะลาภา MD87, พิชชาภา ชนาพรรณ MD91, พรรณพฤกษา ภาสวรวิทย์ MD97 และ พัทธนันท์ เสนางค์นารถ MD103  และทีมงานเบื้องหลังการผลิต มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ประพันธ์ดนตรี โดย ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ ประพันธ์คำร้องโดย พริมา ผู้พัฒน์ MD77 , อริศรา ชวนไชยสิทธิ์ MD77  และ กมลนลิน กมลนาวิน MD77  นอกจากนี้ ยังมีนักดนตรีที่เป็นศิษย์เก่าอีก 2 คน คือ กัลยาณ์ พงศธร  MD72 และ อโรชา กิตติวิทยากุล MD 75 มาร่วมเล่นดนตรีให้อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานในการผลิตเพลง เป็นการดำเนินการ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมงาน การติดต่อประสานงาน การประพันธ์เพลง การประพันธ์คำร้อง การประพันธ์ดนตรี ตลอดจนการร้องเพลง และการประกอบเพลง

รวมไปถึงผลิตคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นอีกทีมงานหนึ่ง โดยที่ผู้ควบคุมการตัดต่อ ผู้ตัดต่อ และ ผู้ให้ข้อมูล ไม่สามารถมารวมตัวกันได้เช่นกัน และ รูปภาพที่นำมาใช้ทั้งหมด เป็นรูปภาพที่นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน ช่วยกันคัดเลือก และรวบรวมส่งผ่านผู้แทนรุ่น มาให้กับทีมงาน เพื่อใช้ในการผลิตคลิป วิดีโอนี้ การผลิตงานทุกส่วน จึงเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ด้วยความตั้งใจที่ระลึกถึงพระคุณของคุณครู  ไม่ว่างานจะยากเพียงใด ไม่ว่าจะพบอุปสรรคแค่ไหน แต่เพื่อคุณครู พวกเราจึงตั้งใจ และใช้ความพยายามอย่างที่สุดในทุกทาง ….ให้สมกับคำกล่าวที่ว่าเธอ คือศิษย์อันแท้จริงของมาแตร์เดอี” 

วันนี้ จึงเป็นวันที่พวกเรา นักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน จะกลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและกราบขอบพระคุณคุณครู ผู้ได้ชี้ทางให้เรา จนเราเติบโตและมั่นคง โดยการร่วมกันสนับสนุน กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 092-011-737-6

และสามารถร่วมชื่นชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประวัติศาสตร์นี้ได้ ด้วยการรับชมวีดีโอเพลงแค่เพียงหันกลับมาผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Mater Dei School Alumni (Official)  โดยจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้

 

#มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย #กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ 

#สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


ค่ายอาสาป่าละอู 2563

สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปออกค่ายอาสากับนักเรียนชั้น ม.2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว, โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตชด.แพรกตะตร้อ, โรงเรียนตชด.บ้านห้วยโสก, โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อย และ โรงเรียน.ตชด.ป่าละอู โดยได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเด็กๆ โดยมีเฉพาะนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี  เดินทางต่อไปยังโรงเรียน.ตชด.บ้านป่ามกา ซึ่งมีระยะทางไกลออกไปมาก เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กๆ เช่น
กันต้องขอบคุณอาสานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีทั่วไปจำนวน 88 คน แพทย์ 22  คน และ ทันตแพทย์ 13  คนรวมทั้งหมด 123 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของ serviam อีกด้วย