ขอดูแลคุณครูของพวกเรา

ขอดูแลคุณครูของพวกเรา

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอนำบทเพลง
”แค่เพียงหันกลับ” เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของคุณครูของพวกเราที่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราในยามเด็ก เมื่อเราเติบโตขึ้นมา คุณครูของพวกเราก็อายุมากขึ้นแต่ท่านก็ยังคงเฝ้ามองการเติบโตของพวกเรา
ในวันนี้…เมื่อเราพร้อมแล้ว…เราก็อยากดูแลคุณครูของพวกเราบ้างค่ะ ขอแค่เพียงแค่หันกลับมาดูแลท่าน
ร่วมมือร่วมใจกันดูแลคุณครูของพวกเราในวันที่ท่านเกษียณอายุ เพื่อให้ท่านมีสวัสดิการที่ดีในการดำเนินชีวิตและในยามเจ็บป่วย
ด้วยการสนับสนุน
โครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ได้ที่ บัญชีมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี:911-010198-8

คุณครูของเรา เราต้องดูแล


Women Composers in Classical Music

3 นักเรียนเก่าโชว์ดนตรี Classical Music เนื่องในโอกาสวัดน้อย 103 ปี ในกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years .The Legacy Continues ….”

นำโดย
ดร. อินทุอร ศรีกรานนท์
กัลยาณ์ พงศธร
ญาดา ลี


Highlight We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.

ส่งท้ายงาน We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.
100 Years of Service and Excellence.
ด้วยวีดีโอของความสนุกสนานและประทับใจของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆและครอบครัวมาแตร์ฯ
พบกับความผูกพันของมาแตร์ฯ ในงานหน้านะคะ
#mypridemyschoolmaterdei
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์


สารคดีวัดน้อย EP.3

สารคดีเรือนวัดน้อย ในตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนี้ จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการบูรณะตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านการบอกเล่าของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคาร และกำหนดทิศทางในการบูรณะเรือนวัดน้อยหลังนี้

ผู้ชมจะได้เห็นแนวคิดและวิธีการบูรณะที่น่าสนใจในระดับต่างๆ ได้แก่ การซ่อมแซมและการดัดแปลงต่อเติม โดยช่างฝีมือแต่ละประเภทที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบูรณะครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะฟื้นฟูและเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับเรือนวัดน้อย เพื่อให้สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบแก่คนรุ่นหลัง ที่จะได้เข้ามาใช้งาน สร้างความทรงจำของยุคใหม่ และร่วมกันดูแลรักษาเรือนวัดน้อยนี้ต่อไปในอนาคต

ผู้ชมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…มาแตร์เดอี ๑๐๒ ปี วัดน้อยแห่งความทรงจำ” และในนิทรรศการเรือนวัดน้อย ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำและจะเปิดให้เข้าชมในอนาคต


Teaser ฉลองสีบ้าน

My Pride, My School; Mater Dei
มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ มาร่วมฉลองความภูมิใจในการเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนมาแตร์ฯ ”บ้านที่2” อันเป็นที่รักของพวกเรา ในงาน
We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.
100 Years of Service and Excellence.
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.30 เป็นต้นไป
เริ่มด้วยขบวนพาเหรด กีฬาสี การแสดงบนเวที ดนตรี และ DJ
มาร่วมเชียร์สีบ้านของเรากันนะค่ะ
อย่าพลาด! ถ้าพลาด คุณจะเสียใจและตกเทรนด์
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์ฯ


แด่คุณครูด้วยดวงใจ

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการประสานงานของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ร่วมกัน จัดทำ วิดิทัศน์เพื่อคุณครูเกษียณ ด้วยการรวบรวมรูปภาพ ตลอดจนเสียง และข้อความจากคุณครู

การจัดทำวิดิทัศน์นี้ มุ่งหวังเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที แด่คุณครูที่เคยประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่พวกเรา …โรงเรียนปลูกฝังพวกเราให้คิดเสมอว่า โลกใบนี้จะดีขึ้นได้ โดยเริ่มจากจิตใจที่งดงาม เริ่มจากจุดเล็กๆ คือนักเรียนมาแตร์ฯ จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่ เท่าที่เราจะช่วยได้ มีจิตใจเมตตา รู้จักรับใช้คนรอบข้าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และสังคม นักเรียนมาแตร์ฯ จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า จะทำประโยชน์ให้กับสังคม เราจะช่วยเหลือกันและกัน และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

วันนี้ จึงเป็นอีกวันหนึ่ง วันที่พวกเราจะกลับมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและกราบขอบพระคุณครู ผู้ได้ชี้ทางให้เรา จนเราเติบโต มั่นคง เป็นเราในทุกวันนี้ วันนี้ พวกเรากลับมา “ดูแลครู” ได้ ด้วยการช่วยกันสนับสนุน “กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย” ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย เลขที่ 092-011-737-6

#มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย #กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ


แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์ฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนอุร์สุลินระดับสากล

My Pride, My School; Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)

อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้พูดถึง vision ของโรงเรียน ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ และในปีนี้ โรงเรียนจะครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนที่มีความยอดเยี่ยมในคุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้พวกเรานักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่โรงเรียนเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนแห่งคุณภาพ
พี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ สามารถสนับสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ที่
บัญชี:โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 059-290453-2
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่100ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และการก้าวสู่ 100 ปีแห่งคุณภาพการศึกษาและการรับใช้สังคม

My Pride, My School; Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)

อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้พูดถึง vision ของโรงเรียน ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ และในปีนี้ โรงเรียนจะครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนที่มีความยอดเยี่ยมในคุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้พวกเรานักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่โรงเรียนเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนแห่งคุณภาพ
พี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ สามารถสนับสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ที่
บัญชี:โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 059-290453-2
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่100ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


สารคดีวัดน้อย EP 2

สารคดีเรือนวัดน้อยในตอนที่ 2 นี้ เป็นการบอกเล่าความเป็นมาของเรือนวัดน้อยตั้งแต่ยุคแรกสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและชุมชน

ผู้ชมจะได้เข้าใจในกระบวนการสืบค้นประวัติบุคคลและประวัติอาคาร ที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ควรเก็บรักษาไว้และการกำหนดแนวทางในการบูรณะ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในการชุบชีวิตเรือนวัดน้อยขึ้นมาใหม่และให้คงอยู่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนตลอดไป

ผู้ชมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “ได้รู้จัก คือได้รัก…มาแตร์เดอี ๑๐๒ ปี วัดน้อยแห่งความทรงจำ” และในนิทรรศการเรือนวัดน้อย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำและจะเปิดให้เข้าชมในอนาคต


โครงการจัดภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตอนที่ 1 : สัญลักษณ์และอัตตลักษณ์ของโรงเรียนมาแตร์ฯ

My Pride,My School;Mater Dei
We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary
(100 Years of Service and Excellence)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนมาแตร์ฯ ครบรอบ 95 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ 100 ปีของโรงเรียนที่มีความยอดเยี่ยมในคุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝัง อบรมให้มีจิตตารมณ์เซอร์เวียม ให้พวกเรานักเรียนมาแตร์ฯ รู้จักรักและรับใช้สังคมตามศักยภาพ สอนให้เป็นคนมีคุณค่า โดยการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี และมีคุณธรรม ในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำนำมาซึ่งความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่โรงเรียนก้าวเข้าสู่ 100 ปี ของโรงเรียนแห่งคุณภาพ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ มาแตร์ฯ ได้สนับสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยได้ที่
บัญชี:โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 059-290453-2
#mypridemyschoolmaterdei
#มากกว่ารักคือความภูมิใจโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#spiritofserviam
#การก้าวเข้าสู่100ปีโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย