ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

งาน ๙๐ ปี มาแตร์เดอี Anniversary Celebration All Day & Night

วันที่ 27 มกราคม 2561

ทัวร์อุร์สุลิน

วันที่ 26 มกราคม 2561

ทัวร์อุร์สุลิน

วันที่ 19 มกราคม 2561

ค่ายอาสาป่าละอู

วันที่ 18 มกราคม 2561

ค่ายอาสาป่าละอู

วันที่ 15 มกราคม 2561

งานเลี้ยงอาหารคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันที่ 13 มกราคม 2561

MD WORKSHOP #3 Your Perfect Cup of Coffee

วันที่ 12 มกราคม 2561

MD WORKSHOP #3 Your Perfect Cup of Coffee

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

รับประทานอาหารกับคณะซิสเตอร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ