ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving ร่วมอุดหนุนสินค้า ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ราคาพิเศษ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

งานสวยได้กุศล...Blessing By Giving "ร่วมบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ และอาหาร“ ทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดี ของที่ไม่ใช้แล้ว สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อีกมากมาย ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่ วันนี้-17 พ.ย. 2560

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560

พิธีมิสซา "ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เวลา ๙.๐๐ น.(พิธีมิสซาเริ่ม ๙.๓๐ น.) ณ หอประชุม โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ *แต่งกายสีสุภาพ

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงาน “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”