ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 22 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์อุร์สุลินทุกท่านที่ได้รับ Angela Award ในงานกระชับมิตร ศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 8

วันที่ 18 มกราคม 2560

ทีมแพทย์อาสามาแตร์เดอีฯ ร่วมด้วยอาสาสมัครและนักเรียนปัจจุบัน ได้ปฏิบัติภาระกิจออกตรวจโรงเรียน ตชด. ทั้งหมด 6 โรงเรียน

วันที่ 03 ธันวาคม 2557

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

MD Night คืนสู่เหย้าชาวมาแตร์เดอี 2014

วันที่ 01 พฤศจิกายน 2557

Beauty & the Biz #3

วันที่ 18 สิงหาคม 2557

งานกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ชมรมศิษย์อุร์สุลิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2557

ประชุมวิชาการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2557

งานโบว์ลิ่งการกุศล ชมรมศิษย์เก่าอุร์สุลิน

วันที่ 14 มิถุนายน 2557

ประชุมเปิดตัวโครงการพันดวงใจ

วันที่ 01 ธันวาคม 2556

วันสวยได้กุศล ครั้งที่22