ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเครือข่ายอนุบาล Family Day

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

งานวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2555

พิธีมิสชาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

วันที่ 10 สิงหาคม 2555

สัปดาห์มาแตร์เดอี เทิดพระคุณแม่

วันที่ 09 สิงหาคม 2555

สัปดาห์มาแตร์เดอี เทิดพระคุณแม่

วันที่ 08 สิงหาคม 2555

สัปดาห์มาแตร์เดอี เทิดพระคุณแม่

วันที่ 07 สิงหาคม 2555

สัปดาห์มาแตร์เดอี เทิดพระคุณแม่

วันที่ 06 สิงหาคม 2555

สัปดาห์มาแตร์เดอี เทิดพระคุณแม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

กำหนดออกวารสารมาแตร์เดอีนิวส์ฉบับที่ 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

วันภาษาไทย