ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2555

กิจกรรมนักเรียน-สีบ้านครั้งที่ 1 (ฉลององค์อุปถัมภ์สีบ้าน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2555

วันวิชาการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ครอบครัวมาแตร์เดอีฯแรลลี่สานสัมพันธ์ปี 55

วันที่ 16 มิถุนายน 2555

ครอบครัวมาแตร์เดอีฯแรลลี่สานสัมพันธ์ปี 55

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

งานวันสวยได้กุศล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

งาน A Night to Remember

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2555

วันก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันที่ 29 มกราคม 2555

วันกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน

วันที่ 27 มกราคม 2555

วันฉลองนักบุญอัญจลา

วันที่ 23 ธันวาคม 2554

กิจกรรมนักเรียน – ฉลองพระคริสตสมภพ