ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2554

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองพระคริสตสมภพ/ประกวดบอร์ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2554

กิจกรรมนักเรียน – ทำบอร์ดพระคริสตสมภพ/กำหนดออกวารสาร มาแตร์เดอีนิวส์ฉบับที่ 3

วันที่ 10 ธันวาคม 2554

ยุวกาชาด ป.6 เยี่ยมโรงเรียนน้องร่วมกับสมาคมผูปกครองและครูฯ

วันที่ 09 ธันวาคม 2554

กิจกรรมนักเรียน – ทำบอร์ดพระคริสตสมภพ/ปิดเล่มวารสาร มาแตร์เดอีนิวส์ฉบับที่ 3/ม.2 ทัศนศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 06 ธันวาคม 2554

สอบครึ่งภาค

วันที่ 02 ธันวาคม 2554

สิ้นสุดสัปดาห์มาแตร์เดอีเทิดพระคุณพ่อ/กิจกรรมนักเรียน-ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

กิจกรรมนักเรียน/ประถมรับเกียรติบัตรภาคเรียนที่ 1/เริ่มสัปดาห์เทิดพระคุณพ่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2554

ประชุมผู้แทนรุ่นครั้งถัดไป

วันที่ 13 มิถุนายน 2554

งานตรวจสุขภาพประจำปีที่บ้านเทพ

วันที่ 04 มิถุนายน 2554

ประชุมผู้แทนรุ่น เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอัญจลา, ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ