ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2554

วันกีฬาสีนักเรียนอนุบาล

วันที่ 27 มกราคม 2554

วันฉลองนักบุญอัญจลา

วันที่ 21 มกราคม 2554

กิจกรรม

วันที่ 04 มกราคม 2554

เปิดเรียน

วันที่ 24 ธันวาคม 2553

กิจกรรมนักเรียนฉลองพระคริสตสมภพ

วันที่ 23 ธันวาคม 2553

มิสซาฉลองพระคริสตสมภพ

วันที่ 17 ธันวาคม 2553

กิจกรรมนักเรียน ทำบอร์ดพระคริสตสมภพ

วันที่ 07 ธันวาคม 2553

ประถมและมัธยมสอบครึ่งภาค

วันที่ 03 ธันวาคม 2553

ร.ร.ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

วันสวยได้กุศล 2553 ณ หอประชุมโรงเรียน