ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

วันสวยได้กุศล 2553 ณ หอประชุมโรงเรียน, ประชุมฝ่ายวิชาการ สาระท้องถิ่น, งานนิทรรศการประจำปี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

วันสวยได้กุศล 2553 ณ หอประชุมโรงเรียน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกฯและกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

ทดสอบความพร้อมผู้สมัครอนุบาล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

วันกีฬาสีสัมพันธ์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

ประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2553

รับสมัครอนุบาล

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2553

จำหน่ายใบสมัครอนุบาล

วันที่ 26 ตุลาคม 2553

วันเปิดเรียนปลายภาค

วันที่ 18 ตุลาคม 2553

วันปิดภาคเรียน