ส่งท้ายงาน We are 95! On the road to Mater Dei’s Centenary.
100 Years of Service and Excellence.
ด้วยวีดีโอของความสนุกสนานและประทับใจของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆและครอบครัวมาแตร์ฯ
พบกับความผูกพันของมาแตร์ฯ ในงานหน้านะคะ
#mypridemyschoolmaterdei
#สุดยอดทุกจุดหยุดที่มาแตร์