โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประสานงานโดย
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณศิลปินผู้สร้างสรรงานศิลปะ
และผู้สนับสนุนและทีมงานทุกท่านในการจัดกิจกรรม
Wat Noi-102 Years of Cherished Memories
ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและคุณโหน่ง-กษมน กิตติอำพน คุณหมู-เจิดศิริ สุขเสริม คุณต้อย-ศรีมณา สุริยะ ร่วมกับอาจารย์สุมิตรา พงศธรในการส่งมอบภาพ ณ ลานนักบุญอัญจลา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย