โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ….ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนผลงานของศิลปินพี่น้องชาวมาแตร์ฯ – Wat Noi 102 Years of Cherished Memories : My Pride, My School, Mater Dei
เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะวัดน้อย 102 ปี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MD souvenir

#วัดน้อยร้อยสองปี